Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas vestuvi? fotografai Kaune, fotografo paslaugos. nuotraukos | Vestuvi? fotografas, vestuv?s, krikštynos - Nuotraukatau

Language


Widgetized Area

This panel is active and ready for you to add some widgets via the WP Admin

Atsiliepimai

Noriu pad?koti visiems, kurie nepagailite savo brangaus laiko ir rašote atsiliepimus apie mano darbus. J?s? d?ka aš galiu tobul?ti, semtis nauj? id?j?. Džiaugiuosi, kad b?tent man patik?jote ?amžinti savo švent? ir malonu, kad esate pagrindiniai nuotraukatau svetain?s herojai.

Nor?dami parašyti atsiliepim? rašykite man el. paštu info@nuotraukatau.lt

“Miela Ingrida, norim pasakyti labai labai labai A?I?, kad m?s? gražiausi? švent? – vestuves – taip nepakartojamai ?amžinai. Džiaugiam?s, kad b?tent Tu buvai šalia m?s? ir tur?jai tiek kantryb?s su mumis, tokiais nerangiais ir pasimetusiais… Kai visa šeima susirink? perži?rin?jom nuotraukas su muzika, tai ir šiurpas per k?n? ?jo, ir ašaros tvenk?si akyse. Galim dabar visiems jaunavedžiams pasakyti, kad fotografas vestuvi? metu reiškia tikrai labai daug. Gera, kai profesionalumas ir nuoširdumas yra viename žmoguje. Visiems rekomenduosim b?tent Tave. S?km?s Tau ir toliau nešk džiaugsm? žmon?ms!”
 
Elena ir Ri?ardas

“Miela Ingrida. Tiesiog nor?jau Jums pad?koti… už nuotraukas… Atrodo už k? ?ia d?koti… už nuotraukas, kuri? mes su Žydr?nu pageidavome… Bet tikrai pasakysiu nuošird? A?I?. Kai atsimenu t? vestuvi? dien?, ji buvo ?tempta ir sunki, bet kai paži?riu ? J?s? darytas nuotraukas, tai viskas atrodo kaip pasaka. Visa ta jausm? palet? kurios net nesitik?jau išvysti d?l tos dienos r?pes?i? ir mudviej? sant?rumo. Visada su vyru man?me, kad nemokame savo jausm? rodyti prie kit? žmoni?, ta?iau ži?rint ? nuotraukas atrodo visai kitaip. D?kojame Jums ne tik už tai, kad buvote nuostabi fotograf?, bet ir už tai, kad buvot puiki pašnekov? ir psicholog? t? dien?… A?i?.”
 
Julija ir Žydr?nas

“Ingrida, nuotraukos nepakartojamos!!! visi likome sužav?ti ir be galo patenkinti tokiom nuostabiom ir profesionaliom foto. Dideli komplimentai siun?iami iš Italijos. Nor?tume Jums palink?ti neišsenkan?ios kantryb?s ir begalinio pasisekimo tolimesniuose J?s? darbuose. Kit? vasar? nor?tume, kad ?amžintum?te dar vien? ypating? švent? – m?s? vestuves!”
Dear Ingrida. We would like to thank you for the great job and the emotion we felt tonight after have watched slide show and photo clip of Christiano christening day. For couple of hours our feelings and toughts fly over that magic sunday afternoon, with your professionallity and love for your job you catch amazing moments will last forever. Thanks again to make Special day unforgettable.
 
Regards
Franco, Ingrida and Christiano

“Nuoširdžiai d?kojame už kokybiškas nuotraukas, ?amžintus tuos momentus ir akimirkas, kuriose atsiskleidžia m?s? jausmai atved? iki šios mudviej? švent?s…
Buvome labai teigiamai nustebinti nuotrauk? rezultatu!
Džiaugiam?s pasirink? b?tent Jus!”
 
Neringa ir Gintaras

“Iš tikr?j? norim pad?koti už nuotraukas – labai a?i?. Jos tokios koki? ir tik?jom?s – yra ir oficiali?, be kuri? neapseitume, ir romantišk?, ypa? sodybos sode:) super:)”
 
A?i?, Rasa ir Linas

“Sveiki, nuotraukos fantastiškos – labai patiko visiems, kas ži?r?jo. O klipukas tai išvis be žodži?. Kiek kart? ži?r?jau, tiek kart? verkiau. Labai a?i?.
 
Auks? su šeima

“A?i? JUMS, labai gražios nuotraukos ir slideshow Godut?s krikštyn?. D?kojame Jums už profesional? darb?.
 
Jurgita su šeima ir sesuo Ingrida

“Didelis a?i? už gražias nuotraukytes, esam labai patenkinti, parinkta muzikyt? nuostabi. A?i?.
 
Matuko t?veliai

“Gera kokyb?, protinga kaina ir svarbiausia lengvas bendravimas! Fotograf? tikrai išradinga, turi daug id?j?, bet svarbiausia, kad leido pasireikšti ir mums patiems. Jai dr?siai galite sakyti savo pageidavimus ir liksite patenkinti, nes jie bus išgirsti ir išpildyti! A?i? Ingrida!”
 
Dovil? ir Tadas

“Dar kart? norime pad?koti už gražias ir kokybiškas nuotraukas, gražiai padaryt? slideshow klip?. Patiko didel? nuotrauk? ?vairov?, meniški kadrai. Džiaugiam?s j?s? darbu.”
 
Inga ir Andrius

“Pagaliau, miela Ingrida, prisiruoš?me Jums parašyti ir, žinoma, pad?koti už j?s? pastangas, kruopšt? darb? ir profesin? atsidavim? ?amžinant m?s? šeimos brangiausias akimirkas: šeimos suk?rim? bei dukrel?s krikštynas. Labai Jums a?i?!
Ir dar, noriu pridurti, tiek Jums, tiek b?simiems J?s? klientams, kad tai, k? J?s rašote apie save yra tikra tiesa. Labai paprasta ir lengva patik?ti Jums tai, kas mums brangu, nes dirbate profesionaliai, nuoširdžiai, su meile, kantrybe ir puikiomis id?jomis. Džiaugiam?s kokybiškomis ir originaliomis nuotraukomis. S?km?s Jums!!!”
 
Pagarbiai,
Erika ir Saulius Norvilai

“Noriu labai pad?koti Ingridai už mano dukros Rugil?s pirmosios komunijos ?amžinim?. Rezultatas pranoko visus l?kes?ius! Labai mielos ir kokybiškos nuotraukos, puiki fotograf?, geras darbas. A?i? labai!!!”
 
Rugil?s mama Jurgita

“Ingrida, nuoširdžiai d?kojame už m?s? bendro gyvenimo pradžios ?amžinim?. J?s? nuotraukos ?amžino žaviausias m?s? dviej? švent?s akimirkas. Sukurtas filmukas ir j?s? foto darbas atitiko visus m?s? l?kes?ius. Linkime s?km?s j?s? k?rybiniame darbe!”
 
Pagarbiai
Asta ir Andrejus

“D?kui už gražias nuotraukas ir už širdies griebian?ius filmukus, labai a?i?. Manau ateit? bendradarbiausime.”
 
Su pagarba
Inga su šeima

“Jums rašo Laura, kuriai dar?te fotoknyg? seneli? auksini? vestuvi? proga. Knyga sulauk? labai daug šilt? ir ger? atsiliepim? ir labai visiems patiko. Joki? pasteb?jim? kas b?t? negerai tikrai nebuvo. Tod?l dar kartel? Jums a?i? už darb? ir žinosime kai reiks ateityje kur kreiptis.”
 
Laura Vitkut?

“Buvome maloniai nustebinti ponios Ingridos išmone ir k?rybingumu rengiant s?naus vestuv?ms DVD slideshow klip? su muzika iš atrinkt? nuotrauk?, atspindin?i? jo ir sužad?tin?s pagrindinius gyvenimo momentus. Išradingai sumontuotas klipas, taikl?s komentarai, puikiai parinkta muzika – jau?iama tikro profesionalo ranka. Vestuvi? pokylio metu parodytas šis vaizdo klipas sulauk? daug puiki? bei šilt? atsiliepim? ir jaunavedži? poros susižav?jimo š?ksni?. D?kojame už profesionalum? bei nuošird? ir malon? bendravim?.”
 
Pagarbiai, Reda

“Laba diena, Ingrida
Gavome laukt? knygut?… dar t? dien? iš ryto pagalvojau kaip smagu b?t? j? gauti gimtadienio proga, ir darbe po piet? gavau pranešim?, kad ji jau atkeliavo. Tai buvo pati smagiausia dovan?l? gimtadienio proga man. Esame patenkinti labai, tikim?s ir krikšto dukrai kai supras ši knygut? patiks…
Knygut? visa tokia lengvut? vidumi ir tas viršelio baltumas, tai tikra krikšto knygut?, kai ? j? paži?rime iškart mums primena krikštynas.
Labai d?kingi esame, be j?s? to netur?tume. Galb?t b?tume lik? su keliomis fotoatelje nusibodusiomis nuotraukomis, o dabar… tiesiog aš tai dar negaliu atsidžiaugti.”
 
Alma ir Gailius Januliai
Norway

“Miela Ingrida, nuotraukos ir filmukas mums labai patiko. Emilis nuotraukose visur pats gražiausias, o ir aš pati visur sau labai patinku. Ži?r?jom su šypsena ir nuotaika, viskas liuks ir j?s m?s? šeimai labai patikote.”
 
Esmeralda su šeima

Ingrida, a?i? Jums už ?amžint? Rugil?s Pirm?j? komunij?… Nuotraukos nuostabios!!! J?s? bendravimas su žmogumi yra šiltas ir nuoširdus. Labai didelis a?i? Jums!!!
 
Rugil?s mama Migl?

Nuotraukos nuostabios !!!! Esu labai patenkinta:) A?i? Jums už nuostabu darb? :) nuotrauk? filmukas taip pat labai gražus :)
 
Vanesos mama Agn?

Ilgai neparašiau jums, bet noriu pasakyti, kad be proto patiko knyga, dabar kas užsuka i sve?ius pats geriausias vakaro praleidimas knygos vartymas !!!!!!! Knyga paties jubiliato buvo ?vertinta kaip pati nuostabiausia dovana !!!! O kas perver?ia knyg? ?vertina ir j?s? darb? kaip labai profesional? !!!!! Taip, kad didelis a?i? !!!!!! O tokius darbus turi dirbti tik profesionalai o ne savamoksliai !!!!!!!
Visada kreipsiuos pagalbos tik pas tuos žmones kurie žino k? daro ir moka daryti tai geriausiai :)
A?i? dar kartel?.
 
Jolita Brazickien?

Nuotraukos tikrai labai gražios. Šauniai padirb?ta. Labai a?i? jums už ?amžintas m?s? nuostabias gyvenimo akimirkas. Gavom ir knygute! Ji NEPAKARTOJAMA!!! Labai jums didelis a?i? už visas j?s? sud?tas pastangas ?amžint mums vien? iš svarbiausiu ?vyki? gyvenime :)
 
Inga ir Nerijus

Labai gražios nuotraukos, visiems labai patiko. Perži?r?j? nuotraukas draugai iš karto pasi?m? J?s? telefono nr., O nuotraukas aišku, kad galite d?ti i svetain?, jos tokios gražios…
A?i? Jums labai.
 
Kristina su šeima

Miela Ingrida, esame labai sužav?ti J?s? darytomis M?s? N?štuk?s fotosesijos nuotraukomis. Nuotraukos be galo gražios, šiltos, jose atsispindi kaip mes su vyru džiaugiam?s n?štumu. Su vyru galvojom, kad bus gražios nuotraukos, bet kad bus tokios gražios kokias j?s padar?te net neman?me. Didelis Jums a?i? už nuostabias, nepakartojamas m?s? ?amžintas akimirkas. J?s? d?ka turime graž? atsiminim? apie m?s?
neštum?. Taip pat su vyru nor?tume, kad J?s ?amžintum?te m?s? kitas gražias šiltas akimirkas kai m?s? angel?lis bus truput? paaug?s :) Linkime Jums stiprybes ir begalines s?km?s dirbant, ?amžinant tokias gražias, šiltas nepakartojamas akimirkas.
 
Rita ir Osvaldas Kimbirauskai

Jau perži?r?jom nuotraukas. Labai a?i? visos tikrai labai gražios!:) džiaugiam?s labai, negaliu atsiži?r?t :D ir visgi juodai baltos man tikrai labai patiko. Dar kartel? a?i?:)
 
Sandra

Taip ir neradom laiko Jums pad?koti už beprotiškai gražias nuotraukas (mums labai d?l to g?da) Beveik vis? šit? laik? džiaug?m?s nuotraukomis ir vežiojome visiem rodyti (pasigirti =D)
Nor?tume J?s? paslaug? ir m?s? vyksian?iose vestuv?se.
 
Egl? ir Nerijus

Aš ir K?stutis norime jums pad?koti už gražias nuotraukas… ? A?i? labai…
 
Inga ir K?stutis

Gavome nuotraukas šiandien. Nuotraukos labai gražios, esame patenkinti. Labai labai a?i? už gražiai padarytas nuotraukas. Dar ne kart? pas Jus ateisim ?siamžint.
Jums Ingrida linkiu ger? darb?, kad j? but? kuo daugiau nes esate nuostabus žmogus, nuostabi fotograf?. :)
 
Rita Kimbirauskien?

Sveiki. Norime labai pad?koti už tokias gražias nuotraukas. O labiausiai tai filmukas patiko. Jis nerealus taip viskas puikiai parinkta. D?kui Jums, kreipsim?s kada v?l prireiks ir rekomenduosim jus draugams :)
 
Inga Kalantien?

A?i? už nuotraukas, labai gražios!
 
Kajaus mama Ilona

Album? atsi?miau – viskas lll. gražu… – Mes patenkinti :)
A?i? už sustabdytas akimirkas bei J?s? pastangas ir gražias mintis;))
S?km?s J?s? darbuose, buvo labai malonu bendradarbiauti ;) ))
 
Indr?

Labai a?i? Jums, nuostabios nuotraukos:)
 
Agn? Ir Šar?nas

Labai Jums A?I?, nuotraukos tikrai gražios.
 
Giedr? ir Mantas

A?i? už Mato ir Agil?s fotosesijos nuotraukas, super?
 
Mama Svaj?n?

Sveiki, Gavom nuotraukas. Nuoširdžiai d?kojame už j?s? darbus;) nuotraukos labai gražios.
 
Jurgita ir Eugenijus

Laba diena. Dar kartel? nor?jome pad?koti už nuostabiai ?amžintas m?s? švent?s akimirkas. Jau sp?jome perži?r?ti foto filmuk?. Na ir nuotraukas tik kol kas online. Bet ir tai jos nuostabios. Ir d?l talpinimo m?s? švent?s nuotrauk? j?s? svetain?je, taip m?s? sutikim? tikrai turite. Kod?l gi nepasidalinti su kitais tokiu grožiu. A?i? jums dar karta.
 
Danut? ir Rimgaudas

Miela Ingrida, nuotraukos tikrai nuostabios !! Likome abu sužav?ti. Tai tokios nuotraukos ? kurias ži?ri ir neatsiži?ri :) Jos gražesn?s nei gal?jome tik?tis. Tikrai matosi J?s? pastangos, matau, kad buvo puikiai atsižvelgta ? išsakytus norus koki? nuotrauk? nor?jome. Profesionalus, nuoširdus darbas, užfiksuoti gražiausi ir geriausi kadrai, kuriuose nei mes išsižioj? (kokie dažnai manau buvome :D ), nei kokioje netinkamoje pozoje. Pirm? kart? džiaug?m?s Jumis po fotosesijos už J?s? šilt? bendravim?, už tai kad suk?r?te maloni? ir jauki? atmosfer? ir tai buvo laikas kur? nor?t?si kartoti ir kartoti, o dabar džiaugiam?s Jumis antr? kart? gav? nuotraukas. Gavome ne tik puikias nuotraukas, kurios primins nepamirštam? laik?, bet ir ?gijome šiek tiek naujos patirties. Esate ne tik puiki fotograf?, bet ir nuostabus žmogus. A?i? Jums !! :)
 
Rasa ir Almantas

Labas Ingrida, a?i? labai gražios nuotraukos. Esu labai patenkinta. Filmukas nuostabus… m?s? nuomon?s sutapo…
 
Irena
Įvaizdis pagal reprezentacija.lt